مقاله بررسي نگرش جوامع محلي نسبت به احداث سد بهشت‌آباد در استان چهارمحال بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نگرش جوامع محلي نسبت به احداث سد بهشت‌آباد در استان چهارمحال بختياري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

احداث سدهای مخزنی جهت ذخیره­سازی و انتقال آب بین‌حوزه‌ای یکی از سیاست­های مهم کشور ایران جهت تأمین آب در دهه­های اخیر بوده است که به‌نوبه خود می­تواند اثرات مثبت و منفی متعددی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع محلی مبدأ و جوامع مقصد داشته باشد. در این مطالعه پیمایشی, با استفاده از روش نمونه­گیری چندمرحله‌ای 200 خانوار از 3514 خانوار منطقه انتخاب شدند و داده­ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته گردآوری گردیدند. به‌طورکلی جوامع محلی نگرش نسبتاً منفی نسبت به احداث سد داشتند, زیرا احداث سد سبب تخریب محیط طبیعی منطقه, مهاجرت, بی‌خانمانی و ناهنجاری­های اجتماعی و فرهنگی مردم محلی می­گردد. تحلیل رگرسیون نشان داد که نگرش جوامع محلی تحت تأثیر متغیرهای میزان وابستگی خانوار به منابع طبیعی, خانوارهای شاغل در بخش کشاورزی, درآمد خانوار وابسته به صنایع‌دستی, افراد شاغل در بخش غیر کشاورزی خارج از منطقه و دسترسی خانوار به خدمات و زیرساخت‌ها بود. خانوارهایی با وابستگی بیشتر به منابع طبیعی و همچنین خانوارهای که دارای مشاغل وابسته به منطقه به‌ویژه کشاورزی و فروشندگی بودند نسبت به خانوارهای شاغل در بخش غیر کشاورزی و خانوارهای با دسترسی بیشتر به خدمات و زیرساخت­ها با آسیب‌پذیری کمتر, نگرش منفی‌تری داشتند.

لینک کمکی