مقاله تحليل هزينه‌کرد تسهيلات بانک کشاورزي براي اشتغال‌زايي در بخش کشاورزي: مورد کشاورزان استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل هزينه‌کرد تسهيلات بانک کشاورزي براي اشتغال‌زايي در بخش کشاورزي: مورد کشاورزان استان بوشهر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

تسهیلات بانک کشاورزی با هدف سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بهبود تولید و اشتغال در این بخش ارائه می‌شوند. در این راستا, پرسش‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر این‌که؛ تا چه حد کشاورزان دریافت‌کننده تسهیلات, وام‌های دریافتی را در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟؛ دلایل عدم سرمایه‌گذاری این تسهیلات در بخش کشاورزی توسط برخی کشاورزان چه می‌باشد؟ و بر اساس چه عواملی می‌توان پیش‌بینی کرد که آیا افراد بهره‌مند از تسهیلات بانک کشاورزی از این تسهیلات برای اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی استفاده خواهند کرد یا خیر؟ تحقیق پیمایشی حاضر با هدف پاسخ به این پرسش‌‌ها انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 132 کشاورز در استان بوشهر بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی از بین 205 کشاورز که در سال 1391 موفق به دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی شده بودند, انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن بر اساس یک مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ که بین 69/0 تا 92/0 به دست آمد, تأیید گردید. یافته‌ها نشان داد عواملی همچون اولویت داشتن و درگیر بودن در مشاغل غیر کشاورزی, وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر در بخش کشاورزی و عدم دسترسی به اطلاعات فنی موردنیاز منجر به عدم هزینه‌کرد تسهیلات در بخش کشاورزی توسط برخی کشاورزان شده است. این در حالی است که بر اساس یافته‌ها, متغیرهای استفاده از رسانه‌ها برای دریافت اطلاعات شغلی, عضویت در تشکل‌ها, پشتکار, میزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین و سن به ترتیب بیشترین قدرت را در پیش‌بینی نحوه مصرف تسهیلات برای اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی دارا می‌باشند.

لینک کمکی