مقاله تحليل مطالعات اجتماعي شبکه آبياري و زهکشي بند فيض‌آباد در استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل مطالعات اجتماعي شبکه آبياري و زهکشي بند فيض‌آباد در استان فارس :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :29

در اکثر پروژه­های اجراشده در کشور, مطالعات اجتماعی به فراموشی سپرده می­شود و پروژه­ها تنها از دیدگاه فنی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می­گیرد. به‌موازات مطالعات فنی در هر پروژه مطالعات اجتماعی نیز باید انجام شود چه‌بسا اجرای طرح‌هایی که به لحاظ فنی تأییدشده است به لحاظ اجتماعی مردود باشد. لذا, این پژوهش باهدف مقاله تحليل مطالعات اجتماعي شبکه آبياري و زهکشي بند فيض‌آباد در استان فارس انجام شد. به این منظور با مسئولین و بهره­برداران این پروژه مصاحبه عمیق انجام گردید. اطلاعات به‌دست‌آمده در قالب روش SWOT مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) نسبت به عوامل بیرونی (تهدیدها و فرصت­ها) از امتیاز وزنی بیش­تری برخوردار بودند. به‌طوری‌که نقاط قوت با امتیاز وزنی 992/3 بیش­ترین و فرصت­ها با امتیاز وزنی 607/3 کم­ترین امتیاز وزنی را به خود اختصاص داده­اند. همچنین, امتیاز وزنی نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف بوده است که نشان­دهنده تأثیر مثبت مطالعات اجتماعی بر پروژه است. لذا, استراتژی­هایی نظیر آماده‌سازی برای تشکیل تشکل آب­بران, توانمندسازی هسته­های تشکل آب­بران و عینی سازی مزایای کانال­های مدرن تدوین گردید.

لینک کمکی