مقاله ثعلبي و تفسير او الکشف و البيان عن تفسير القرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ثعلبي و تفسير او الکشف و البيان عن تفسير القرآن :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :45

ابواسحاق ثعلبی, از مفسران بزرگ نیشابور در قرن چهارم و پنجم هجری است . تفسیر او با نام الکشف والبیان عن تفسیر القرآن نقش مهمی در سیر نگارش های تفسیری و کلامی در سده های بعدی داشته است . دراین مقاله ضمن مروری کوتاه بر حیات علمی و فرهنگی ثعلبی و معرفی اجمالی آثار وی, مه م ترین اثر اویعنی تفسیرش به تفصیل معرفی شده است . این معرفی شامل بررسی منابع و روش تفسیری ثعلبی, بیان جایگاهو اعتبار الکشف و البیان در میان تفاسیر و داوری عالمان اسلامی دربار آن است.

لینک کمکی