مقاله علم عنائي واجب الوجود در حکمت سينوي و نقدي بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله علم عنائي واجب الوجود در حکمت سينوي و نقدي بر آن :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :24

این نوشتار, نخست تفسیر علم ع نائی واجب الوجود را از دیدگاه شیخ الرئیسمطابق شفا و نجات مطرح می کند . آنگاه با توجه به تفسیر وی در اشارات - ک هدر حقیقت تفصیل همان اجمال است – به بیان ویژگیهای آن می پردازد.بنا بر تفسیر دوم , علم عنائی واجب الوجود سه ویژگی دارد:-1 فراگیری آن نسبت به تمام موجودات-2 آگاهی به اینکه نظام جهان هستی نظام برتر است-3 آگاهی به اینکه نظام برتر جهان هستی برخاسته از احاطه ی علمی اوست.بخش پایانی این نوشتار , نقدی است بر نظریه ی علم عنایی سینوی.

لینک کمکی