مقاله بررسي رابطه‌ي حقايق عيني اخلاقي و نگاه مؤمنانه به حيات اخلاقي از ديدگاه استاد مطهري و سي. اس. لوئيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه‌ي حقايق عيني اخلاقي و نگاه مؤمنانه به حيات اخلاقي از ديدگاه استاد مطهري و سي. اس. لوئيس :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :45

چکیده در این نوشتار, با توجه به نگاه عینی­گرایانه­ی سی. اس. لوئیس به اخلاق و باور به نوعی نسبیت در رفتار­های اخلاقی, و هم‌چنین نگاه مؤمنانه­ی او به حیات اخلاقی انسان, به تبیین بخشی از فلسفه­ی اخلاق استاد مطهری خواهیم پرداخت و با توجیه اعتقاد ایشان به نسبیت رفتارها و آداب اخلاقی در جوامع مختلف بشری, این مدعا را پی خواهیم گرفت که ایشان نیز اصول و ارزش­های اخلاقی را, مطلق, جاودان و حقیقی و به­طور کلی عینی می­دانند و از نگاه مؤمنانه, به عنوان پشتیبان و مبیّن این ارزش­های اخلاقی, حمایت می­کنند. با مقایسه­ی تطبیقی میان گفتار فلسفی این دو فیلسوف این امر آشکار خواهد شد اصول و ارزش­های متعالی اخلاق تنها با باور به اطلاق و جاودان بودن ارزش­های اخلاقی و تصدیق وجود خداوند به عنوان حامی این حیات اخلاقی محقق خواهد شد و باور به نسبیت­گرایی فرااخلاقیِ متأثر از دیدگاه مادی­گرایانه به عالم هستی, نمی­تواند این اصول و ارزش­های مقدس و متعالی را به گونه­ای مناسب, موجه سازد.

لینک کمکی