مقاله دين و اخلاق و رابطه آنها از منظر هانس کونگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دين و اخلاق و رابطه آنها از منظر هانس کونگ :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :57

بحث اخلاق و دین ورابطه آنها با یکدیگر یکی از مباحث بسیار مهم در تاریخاندیشه بشری است . فیلسوفان دین واخلاق و نیز الاهیدانان کتاب ها ومقالاتبسیاری درباره این موضوع نوشته اند .این مقاله به بررسی نقد این موضوع ازمنظر یک الاهیدان کاتولیک می پردازد . هانس کونگ یکی از الاهیدانانمعاصر است که این موضوع رادر بسیاری ازآثار خود مورد بحث قرارداده است .دراین مقاله ابتد ا خلاصه ای از آرا او درباره تعریف دین , منشا دین , ضرورتدین در دنیای کنونی و همچنین تعریف اخلاق, منشا اخلاق, ضرورت اخلاقورابطه دین واخلاق ارائه می شود و در پایان برخی از دیدگاه های او مورد نقدقرار می گیرد .

لینک کمکی