مقاله بلاغت شعر طبيعت در دوره عباسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بلاغت شعر طبيعت در دوره عباسي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

مقاله حاضر تحقیقی است درباره وصف طبیعت دوره عباسی, کـه از دو بخـش طبیعـتجاندار و طبیعت بی جان تشکیل شده است . در طبیعت بـی جـان گلهـا و درختـان و بطـورخلاصه وار, فصل بهار و جلوه آن از دیدگاه شاعران معروف این دوره بررسی شده و برداشتو توصیف آنها از این فصل که اصطلاحا بهاریه نامیده می شود مطالبی آمده اسـت و بخـشدوم به توصیف مظاهر طبیعت جاندار از قبیل شتر و اسب و شیر و غیره مـی پـردازد و جنبـهبلاغی خـصوصــا تشخیـص ( جــان بــخشـی بــه اشیـــا ): ) ) Personification وحسن تعلیل : ) Etiology یا ) Euphemism در شعر طبیعت مورد کنکاش و تحقیق قـرارگرفته است

لینک کمکی