مقاله سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :42

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پستی ها وبلندی های متعدد و فراوانی مواجه بوده است . این پستی ها و بلندی ها با توجه به شرایطحاکم بر نظام بین الملل و مقتضیات سیاسی حاکم در داخل ارزیابی می گردد . این مشخصهبارز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمیرفسنجانی و آقای محمد خاتمی جلوه گر می باشد . لذا ما شاهد پیگیری سیاست خارجیجمهوری اسلامی ایران متاثر از رویکردها و گفتمان های متفاوتی در هر دو دوره می باشیم .با توجه به ضعف ها و کاستی های اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی با عراق در داخل وفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در خارج در دوران سازندگی و ضرورت توسعه اقتصادی درغالب گفتمان واقع گرای آرمانگر از یکسو و بسط و گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک درعرصه نظام بین الملل تحت رویکرد تنش زدائی و همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورها دردوره ریاست جمهوری آقای محمدخاتمی از سوی دیگر, به علاوه حفظ و استمرار وجهآرمان گرایانه در سیاست خارجی که مصرح در قانون اساسی می باشد و عدم پیگیری دووجهی اقتصاد و سیاست در سیاست خارجی, شاهد عدم ثبات و فقدان استمرار در پیگیرییک گفتمان و رویکرد مسلط در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ایندوران می باشیم

لینک کمکی