مقاله ارتباط آلودگي هوا و روزهاي اينورژن تهران با بيماري قلبي طي دوره آماري 1375-1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط آلودگي هوا و روزهاي اينورژن تهران با بيماري قلبي طي دوره آماري 1375-1385 :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :33

یکی از شاخه های مهم جغرافیا اقلیم است . از مهم ترین موضوعاتی که امروزه در ارتباطبا اقلیم مطرح است, بحث مربوط به آلودگی هوای شهری و متعاقب آن آب و هوای شهریمی باشد . به دلیل موقعیت توپوگرافی و عوامل طبیعی در شمال و جنوب و همچنین بادهایغالب در غرب و شرق آن, وارونگی های دمایی در دوره سرد , بارش های کم که توانپاکسازی هوا را ندارد, و از طرف دیگر به دلیل رشد روز افزون جمعیت, توسعه فعالیت هایصنعتی با مصرف میلیون ها لیتر از انواع سوخت های فسیلی در منابع مختلف, افزایش وسائطنقلیه موتوری و سوخت های خانگی تهران را در ردیف شهرهای آلوده جهان قرارداده است,که نتایج آن به صورت سکته های قلبی, امراض و بیماری های تنفسی, ناراحتی های ریوی,بیماری های عصبی, سردردهای مزمن و ده ها بیماری دیگر است .در این تحقیق ارتباط بین آلاینده های هوا و اینورژن و تأثیر آن در تشدید مرگ و میرناشی از سکته های قلبی در شهر تهران در طول دوره آماری 10 ساله 1375-1385به صورت روزانه بررسی گردید . آمار مرگ و میر سکته های قلبی و بیماری ریوی در روزهایمختلف , آمار اینورژن و آمار آلاینده های 7 ایستگاه ویلا, آزادی, بهمن, پردیسان, تجریش,قلهک و سرخه حصار را از سازمان های مر بوطه اخذ گردید . از طریق نرم افزارهای Excel وو از طریق روش های آماری به تجزیه و تحلیل ارتباط بین سکته قلبی با اینورژن و SPSSآلاینده ها پرداخته شد . نتایج حاصله معنی دار بودن ارتباط سکته قلبی و افزایش آلاینده هایمونوکسید کربن ) ) CO , ذرات معلق ) ) PM , گرد و غبار ) ) Dust , اکسید نیترو ) ) NO , ازن. سال به نحوه چشمگیری را نشان می دهند 10 ( و روزهای اینورژن را در طی O3 )

لینک کمکی