مقاله افکار و انديشه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي در شعر پروين اعتصامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افکار و انديشه هاي سياسي, اجتماعي, اقتصادي در شعر پروين اعتصامي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :28

پروین شاعر امروز است و شعــــر او در قالـب سنتّی و با برخی باورهای سنتّی سروده شده است . شعرپروین در اوضاع اجتماعی آن روزگار که سال های ناامیدی سیاسی روشنفکران ایرانی و شرایط بد اقتصادی پساز اشغال ایران توسط متفقین و همچنین اوضاع پس از کودتای 28 مرداد 1332 , سروده شده است . در چنیناحوالی شعر که تا آن روزگار در مسیر وقایع روز و حوادث سیاسی حرکت می کرد, به جانب چشم اندازهای تازهخم شد . شعرهای بیانیه ای, سفارشی و دستوری, تعطیل گردید و به جای آن شاعران به درون خود خم شدند .چیزی که تا پیش از آن زمان برایشان ممنوع بود . اگر شاید آن سالهای ناامیدی سیاسی نبود, این غلیان ناگهانبوجود نمی آمد . اما شاعران هنرمند و شیرین سخن این دوره که بار آزادی و هویت ایرانی و انسانی خود رابردوش می کشیدند, همت کردند و شعر را که می رفت تا در مرداب ابتذال قلم فرسایی قلم به مزدان نشست کند,برقلل هنوز نه چندان مرتفع افتخار نشاند . پروین از جمله شاعران این دوره است که در این تحقیق سعی برآناست تا به این سؤال پاسخ دهیم که افکار و اندیشه های سیاسی, اجتماعی و اقتصادی در شعر پروین اعتصامیکدامند و چه نقشی این افکار برشعر او داشته است

لینک کمکی