مقاله الفيه « نير »و جايگاه آن در بين انواع ادبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الفيه ( نير )و جايگاه آن در بين انواع ادبي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

اهمیت نسخه های خطّی, در شناخت جامعه در دوره های مختلف تاریخی, امری است کهبر کسی پوشیده نیست . متون ادبی ما دربردارنده اطّلاعات باارزشی از آداب, سنن, فرهنگ واعتقادات هر دوره بوده, مسیر شناخت تحولات فکری, سیاسی و ساختارهای حکومتی آندوره را بر ما هموار و روشن می کند. این پژوهش به معرّفی و بررسی یکی از نسخه هایمی پردازد که از نظر استاد, از « الفیه » خطّی کتابخانه علّامه جلال الدین همایی با عنوانشاهکارهای ادبی در حوزه طنز و سخره ادبی به شمار می آید. مقاله حاضر ضمن معرّفی ایننسخه, به درون مایه و نوع ادبی آن می پردازد.

لینک کمکی