مقاله مراکز علمي و آموزشي کرمان در عصر صفوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مراکز علمي و آموزشي کرمان در عصر صفوي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

همواره مدارس و مراکز علمی یکی از نشانه های هویت و غنای فرهنـگـی جـوامـع دردوره های مختلف تاریخی هستند . چگونگی احداث, نوع محل, معمـاری بـنـا, امـکـانـات,تجهیزات, وسعت , تعداد استاد و دانشجو و همچنین رشته های علمی این مدارس, بیانـگـراهمیت و جایگاه والای علم و دانش در آن جوامع بوده است . مدارس همچون آئینـه هـایـیهستند که پیشینه علمی و آموزشی و تفکر و اندیشه مردم هر جامعه در آن جلوه گر اسـت وبالاخره پرداختن به تاریخ مدارس و مراکز علمی هر مملکت, به منزله ارزیـابـی و داوریکارنامه علمی آن شهر و دیار می باشد

لینک کمکی