مقاله مسؤوليت کيفري قاتل نابينا در فقه اماميه و حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مسؤوليت کيفري قاتل نابينا در فقه اماميه و حقوق ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته­اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله, وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام­های متعدد گشته است. جستار حاضر می­کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه‌ای, به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله, تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.

لینک کمکی