مقاله تغييرجنسيت از منظرفقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تغييرجنسيت از منظرفقه :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :48

همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت ومذهب غیرشیعی دین اسلام, عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیزاصل « عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت, تغییر در » تغییردرما خَلَقَ الله « حرمتو کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل, مذهب تشیع دین اسلام » خلقتعقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند:اصل اباحه, اصل جواز, قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند.کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاحگردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیتبدهد و زن شود, بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی:" رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی, مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است درمورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی-توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت, عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنسمی گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقدنکاح, زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشندمی باشند؛ بنابراین, تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین » زن « و دائر مدار وجودتغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شدهباشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت, هیچ تأثیری بروجوب پرداختنفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر, سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیتهمچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند وحکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده ازوالدین خویش, ملاک, جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی, وضعیت وارث حین فوت مُورَّث, ملاکعمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین, هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد.تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفریموثر است. تغییرجنسیت, رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات, جنسیت فعلی(زمان مجازات) در نظر گرفته می شود.شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیزمی گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظرگرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم, ملاک عمل خواهدبود. برای مطالبه دیه, جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیصعاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است._____________________________________________________

لینک کمکی