مقاله الگوي بررسي نيازهاي تفرجي بازديدکنندگان پارک‌هاي جنگلي (مطالعه موردي: پارک جنگلي دلند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي بررسي نيازهاي تفرجي بازديدکنندگان پارک‌هاي جنگلي (مطالعه موردي: پارک جنگلي دلند) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف: امروزه صنعتی شدن, شهری شدن و افزایش مشغله‏های زندگی سبب تقاضای چشمگیر برای محیط‏های طبیعی و به طبع آن نیاز به تفرج شده است. پارک‏های جنگلی طبیعی از جمله مناطق طبیعی تامین‏کننده نیازهای تفرجی انسان هستند. یک سیستم تفرجی برای آن که بتواند پاسخگوی نیازهای مراجعه‏کنندگان باشد, باید بر مبنای نیازهای مختلف تفرجی گروه‏های استفاده‏کننده ساخته شود. روش بررسی: در مطالعه حاضر, روش کلاوسون برای بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان در پارک جنگلی طبیعی دلند در شرق شهر گرگان, استفاده شد. همچنین, آزمون یومان‌ویتنی جهت بررسی ارتباط بین جنسیت و معیارهای انگیزه افراد از حضور در پارک, میزان شلوغی قابل قبول پارک و بهترین راه تامین امنیت پارک استفاده شد. برای انجام مطالعه 168 پرسشنامه توسط بازدیدکنندگان پارک در فصول تابستان و پاییز 1391تکمیل گردید. در این پرسشنامه سوالاتی در مورد علایق تفرجگاهی افراد و وضعیت امکانات تفرجی پارک مطرح شد. یافته­ها: به طور خلاصه, نتایج نشان داد اغلب بازدیدکنندگان با هدف کسب آرامش روحی و تفرج به این منطقه می‏آیند و 94 درصد افراد معتقدند امکانات پارک برای بازدیدکنندگان کافی و مناسب نیست. نتایج آزمون یومان‌ویتنی نشان داد تفاوت معنی‌داری بین دو گروه جنسیتی زن و مرد در خصوص معیارهای ذکر شده وجود دارد. نتیجه­گیری: مطابق با نتایج, اکثر بازدیدکنندگان برای گذراندن اوقات فراغت خود پارک‏های جنگلی را در اولویت اول قرار می‏دهند, بنابراین مدیران باید در تامین نیازهای افراد در این مناطق جهت کسب رضایتمندی بازدیدکنندگان تلاش نمایند. نتایج می‏تواند به مدیران و برنامه‏ریزان در مدیریت تفرجگاه‏ها, برآورده نمودن خواسته‏ها و نیازهای بازدیدکنندگان, ارتقا کیفیت تفرجگاه و مدیریت بهینه آن کمک نماید.

لینک کمکی