مقاله بررسي باورهاي شهروندان تحصيل کرده شهر آشتيان در خصوص توسعه شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي باورهاي شهروندان تحصيل کرده شهر آشتيان در خصوص توسعه شهري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

یکی از مهمترین شاخص ها برای درجه توسعه یافتگی یک کشور, نوع و میزان باورهایی است که نسبت به مولفه های مثبت توسعه در میان افراد آن جامعه وجود دارد. هر چه این باورها مثبت تر باشد آن جامعه زمینه مناسب تری برای توسعه دارد. معمولا با تعمیق این باورها در میان زنان و مردان, زمینه مناسب برای ایجاد توسعه فراهم می شود. بدیهی است چنانچه این باورها نسبت به توسعه منفی باشد, جامعه در برابر تغییرات و توسعه مقاومت خواهند کرد. به نظر می رسد در این خصوص بین باورهای زنان و مردان نسبت به توسعه تفاوت هایی وجود داشته باشد. از این رو در راستای شناخت این باورها مطالعه ایی در شهر آشتیان به عنوان شهری با قدمت تاریخی طولانی و از لحاظ توسعه عقب مانده با سنتهای دیرینه انجام گرفت. جامعه آماری در این تحقیق زنان و مردان تحصیلکرده از فوق دیپلم به بالا می باشند. طبق سرشماری سال 1390 جمعیت شهر آشتیان 17105نفری می باشند که364نفر بعنوان نمونه به روش نمونه گیری سهمیه ای هدفمند از آنان انتخاب گردیدند. این تحقیق بصورت پیماشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارآماریspssو آماره­های کای اسکوئرو آزمون تی تست استفاده شده است. از بعد تئوریک از نظریات اندیشمندان به نام در حوزه توسعه نظیر: گیدنز, راجرز, لرنر, اینگلس و دیگران استفاده شده و عوامل موثر بر شکل گیری باورها از منظر این اندیشمندان استخراج در قالب یک مدل ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مردان در مولفه های توسعه ی نظیر: ریسک پذیری, اتکا به تجربه شخصی,استفاده از رسانه های گروهی, تاهل, سن, شغل و مدرک تحصیلی نسبت به زنان بالاتر و زنان در مولفه هایی نظیر: مشارکت , باور به زندگی مدرن نسبت به مردان نمره بالاتری دریافت کرده اند.

لینک کمکی