مقاله تحليل جامعه‌ شناختي سطوح هويتي تات‌ نشينان تاکستان و بوئين ‌زهرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل جامعه‌ شناختي سطوح هويتي تات‌ نشينان تاکستان و بوئين ‌زهرا :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

سطوح هویتی, ابعاد فردی و جمعی هویت را در بر می‌گیرد, که این ابعاد, هویت‌های جنسیتی, خانوادگی, شهروندی, محلی, ملی و دینی را شامل می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که گاه این ابعاد و به‌عبارتی سطوح, هم‌ساز و سازگار با هم هستند و گاه ناهم‌ساز و ناسازگار با هم بوده و به نوعی کشمکش و منازعه در اجتماعات و جوامع به وجود می‌آید. مهم‌ترین ناسازگاری معمولاً در ارتباط با سطوح کلان هویتی؛ محلی و ملی است. بر این اساس در این مطالعه سعی شد تا ضمن شناسایی لایه‌های هویتی تات‌نشینان, رابطه سطوح هویتی کلان بررسی گردد, تا درک روشنی از لایه‌ها و سطوح هویتی مناطق تات‌نشین تاکستان و بوئین‌زهرا به‌دست آید. روش مطالعه, روش کیفی داده‌محور «نظریه بنیانی», و تکنیک‌های مشاهده, مصاحبه‌عمیق و تحلیل اسناد بود که مفاهیم, مقولات و قضایا به شیوه کدگذاری باز, کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی, از طریق مصاحبه‌های فردی با 24 نمونه کیفی و دو مصاحبه گروهی, کشف, مقایسه و طبقه‌بندی شد و در نهایت با شناسایی مقولات هسته‌ای, الگوی پارادایمی ارائه گردید. با توجه به نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق, تصور و برداشتی که تات‌نشینان از خودشان دارند به‌صورت چند وجهی و چند بعدی است و ذیل هویت جمعی و عام «ملی‌گرایی», هویت قومی و خاص خود «محلی‌گرایی» را نیز دارند که البته کم و کیف این عناصر هویتی بسته به شرایط زمینه‌ای و مخصوصاً موقعیت جغرافیایی متفاوت است. به‌طوری که مطابق یافته‌ها, تصور و برداشت مناطق تات‌نشین بوئین‌زهرا, بیشتر ملی‌گرایانه و دین‌مدارانه است و در مناطق تات‌نشین تاکستان, تصور و برداشت تات‌ها عمدتاً محلی‌گرایانه است.

لینک کمکی