مقاله بررسي عملکرد سيستم هاي هوادهي (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفيه فاضلاب هاي با بار آلودگي بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد سيستم هاي هوادهي (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفيه فاضلاب هاي با بار آلودگي بالا :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد سیستم های هوادهی ( لجن فعال ) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا و با استفاده از رآکتور هوازی با جریان رو به پایین و رو به بالا صورت گرفته است. جهت انجام تحقیق از یک مخزن پلاکسی گلاس شامل سه قسمت به ترتیب راکتور هوازی با جریان روبه پایین , راکتور هوازی با جریان رو به بالا و واحد ته نشینی ثقلی استفاده شده درون راکتورهای هوازی تعدادی مدیا از جنس PVC , نوع CROSS FLOWو با سطح ویژه 34/81 متر مربع بر متر مکعب بستر قرار داده شد و عملکرد سیستم در غلظت های COD 500 , 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر و در بارهای آلی 32/16, 36/33, 40/50 , 56/34, 64/44 , 52/101 , 12/63 , 28/125 و 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام مراحل تحقیق مشاهده گردید که در بارهای آلی 32/16 , 36/33 و40/50 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظت های COD معادل 500 , 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر, مقادیر متوسط بازده حذف COD به ترتیب 11/96 , 93/87 , 67/69 %, در بارهای آلی 56/34 , 64/44 و 52/101 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظت های COD 500 , 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر مقادیر متوسط بازده حذف COD به ترتیب 67/93 , 67/83 , 67/61 % و در بارهای آلی 12/63 , 28/125 و 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظـت های COD 500 , 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر مقادیر متوسط بازده حذف COD به ترتیب برابر 17/89 , 33/77 , 83/52 % بوده است که در بارهای آلی 56/34 , 64/44 و 52/101 گرم COD بر متر مربع در روز مطلوب ترین مقادیر درصد حذف COD حاصل شد و در بار آلی 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظتCOD معادل 1500 میلی گرم در لیتر با بازده حذف COD معادل 83/52% می توان از این سیستم به عنوان سیستم پیش تصفیه فاضلاب استفاده نمود. همچنین حداکثر بار آلی وارد شده به سیستم معادل 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و در غلظت COD معادل 1500 میلی گرم در لیتر تعیین شد. بررسی­های انجام شده در مورد توانایی لاینر رسی در حذف طبیعی آلاینده­های مهم و نگران­کنند شیرابه محل دفن کهریزک نشان می­دهد که هرچند این نوع لاینر در حذف فسفات و تا حد زیادی سولفات کارایی دارد ولی حذف آلاینده­هایی نظیر COD, BOD, نیترات, بی­کربنات و کلراید یا بسیار کم صورت می­گیرد و یا اصلاً اتفاق نمی­افتد.

لینک کمکی