مقاله حفاظت و بهره برداري پايدار از خاک و جايگاه آن در حقوق بين الملل محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حفاظت و بهره برداري پايدار از خاک و جايگاه آن در حقوق بين الملل محيط زيست :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

خاک از منابع طبیعی و محدود زمین است و پس از آب و هوا, مهم ترین جز محیط زیست محسوب می‌شود. اهمیت و نقش خاک در تغییرات آب و هوایی, فرسایش زمین, امنیت غذایی و نیز اکوسیستم به ترتیب موضوع کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی, کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با بیابان زایـی و نیز کنوانسیـون تنوع زیستـی به عنوان مصادیقی از منابع الزام آور مرتبط در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. در این مقاله جهت تبیین فرصت ها و چالش های موجود و یا قابل طرح در عرصه حفاظت از خاک در نظام حقوق بین الملل محیط زیست, قوانین, اسناد و معاهدات الزام آور و غیر الزام آور مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی درسطح جهانی و یا منطقه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته تا از این طریق بتوان به ماهیت و خصایص یک رژیم حقوقی کارآمد در جهت استفاده پایدار از خاک دست پیدا کرد. بررسی های انجام یافته در اسناد موجود حقوق بین الملل محیط زیست نشان می‌دهد که رویکردهای متفاوت مطروح در آن اسناد نسبت به موضوع خاک و پراکندگی و عدم انسجام اقدامات مورد نیاز باعث گردیده تا اسناد حاضر فاقد کارایی موثر و لازم به منظور حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک با لحاظ نمودن ویژگی و کارکردهای خاص آن باشند. از این رو, ایجاد یک نظام حقوقی بین المللی جامع و خاص در زمینه حفاظت, مدیریت و بهره برداری پایدار از خاک ضروری به نظر می رسد

لینک کمکی