مقاله جداسازي و بررسي باکتري هاي مزوفيل،ترموفيل، بي هوازي احيا کننده سولفات(SRBs) و قارچ هاي موثر بر پساب خروجي صنايع ريخته گري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جداسازي و بررسي باکتري هاي مزوفيل,ترموفيل, بي هوازي احيا کننده سولفات(SRBs) و قارچ هاي موثر بر پساب خروجي صنايع ريخته گري :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیشرفت قوانین زیست محیطی و اهمیت پالایش پساب ها, تجزیه و حذف آن ها به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش جداسازی و ارزیابی میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی موثر بر پساب حاوی ترکیبات روغنی می باشد. روش بررسی: در این پژوهش نمونه ها از پساب واحد ریخته گری مس سرچشمه که حاوی ترکیبات روغنی است جمع آوری گردید و با استفاده از محیط کشت های اختصاصی به جداسازی و ایزوله باکتری های مزوفیل, ترموفیل, احیا کننده سولفات و قارچ ها پرداخته شد. سپس هم کلنی ها از لحاظ میزان تولید بیوسورفاکتانت با استفاده از تست های آمیزندگی و اندازه گیری کاهش کشش سطحی در محیط نمکی حداقل (M.S.S) با دستگاه تنسیومتر ارزیابی گردید و در نهایت کلنی هایی که قدرت آمیزندگی بالا (بین5/2 تا 4) و کاهش کشش سطحی بیشتر از 9 میلی نیوتن بر متر را داشتند از لحاظ ایجاد تغییرات در ساختار پساب توسط دستگاه HPLC مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها و نتایج: از میان 104 میکروارگانیسم جدا شده تنها 15 باکتری مزوفیل بیش ترین تغییرات در ساختار پساب را نشان دادند و باکتری های ترموفیل, بی هوازی احیاکننده سولفات و همچنین قارچ ها اثرات ناچیزی را بر روی ساختار پساب داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده جهت حذف ترکیبات سنگین و آلی از پساب ها, باکتری های هوازی و مزوفیل باید بیش تر مورد توجه قرار گیرند.

لینک کمکی