مقاله الگوي پراکنش مکاني برخي فلزات سنگين (Fe، Mn، Ni، Cr، Co، Pb، Zn، Cu و Cd) در اراضي مرکزي استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي پراکنش مکاني برخي فلزات سنگين (Fe, Mn, Ni, Cr, Co, Pb, Zn, Cu و Cd) در اراضي مرکزي استان زنجان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

زمینه و هدف: فلزات سنگین از مهم­ترین عوامل آلوده­کننده محیط زیست به ویژه در مناطق با فعالیت­های انسانی بالا می­باشند. هدف از این مطالعه, تعیین الگوی پراکنش فلزات سنگین (Fe, Mn, Ni, Cr, Co, Pb, Zn, Cu و Cd) بر اساس روش کریجینگ معمولی در خاک­های مرکزی استان زنجان است. روش بررسی: در مطالعه حاضر در منطقه­ای به وسعت 2000 کیلومتر مربع تعداد 241 نمونه مرکب بر اساس روش شبکه­بندی تصادفی (عمق 10-0 سانتی­متر) برداشت شد. به منظور بررسی تأثیر مواد مادری بر غلظت فلزات سنگین, از 11 نوع مواد مادری مختلف در منطقه نیز نمونه­برداری صورت پذیرفت. غلظت کل فلزات سنگین به کمک اسید نیتریک 5 نرمال عصاره­گیری و با دستگاه جذب اتمی قرائت شد. از کریجینگ معمولی برای تهیه نقشه­ها استفاده گردید. یافته­ها: نتایج نشان داد که مدل کروی بهترین نتیجه را برای توصیف تغییرپذیری مکانی سرب, روی, نیکل, کادمیم, مس, کبالت و آهن و مدل نمایی برای کروم و منگنز داشته است. نقشه­های پراکنش مکانی فلزات نشان داد که توزیع عناصر آهن, منگنز, نیکل, کبالت و کروم وابسته به ساختارهای زمین­شناسی است. در حالی­که غلظت­های بالای عناصر سرب, روی, مس و کادمیم بیش­تر در مناطق شهری و صنعتی و تا حدی در خاک­های کشاورزی دیده می­شود. آنالیز نمونه سنگ­ها نشان داد که در بین سنگ­های آذرین و رسوبی به ترتیب بازالت و شیل بالاترین غلظت طبیعی عناصر مورد مطالعه را در بردارد. بحث و نتیجه­گیری: غلظت و توزیع هر یک از فلزات سنگین در خاک­های سطحی منطقه مطالعاتی بسیار گسترده است و عوامل مختلفی (عوامل انسانی و طبیعی) در آن شرکت دارد.

لینک کمکی