مقاله ميرزا ابوتراب نطنزي و رويکردي بديع به مسألة تثليث زاويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ميرزا ابوتراب نطنزي و رويکردي بديع به مسألة تثليث زاويه :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

در دوران قاجار که مقارن بود با تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی درایران از جمله انتقال علوم دقیقه از حوزه به مدرسه, به دانشمندی جامع بهنام میرزا ابوتراب برمی خوریم. وی به مسأله تثلیث زاویه پرداخته و در رسالهدر معرفت وتر ثلث قوس معلومه الوتر, راهی نوین برای حل آن گشودهاست. مقاله حاضر درصدد روشن نمودن شرایط زندگی و شخصیت میرزاابوتراب و نیز معرفی رساله و تبیین راه حل اوست.

لینک کمکی