مقاله کاربرد مدل وزني در پهنه بندي پتانسيل زمين لغزش مطالعه موردي: حوضه آبريز سرخاب (استان لرستان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد مدل وزني در پهنه بندي پتانسيل زمين لغزش مطالعه موردي: حوضه آبريز سرخاب (استان لرستان ) :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :33

حوضه سرخاب در ارتفاعات زاگرس میانی قرار گرفته است و یکی از زیر حوضه های رود سزار می باشد . موقعیتکوهستانی این حوضه با کوههای بهم فشرده و دره های عمیق از ویژگیهای بارز آن می باشد . دامنه های این ارتفاعات بنابه ویژگیهای خاص ذاتی و تحریک کننده طبیعی – انسانی, شرایط مناسبی برای حرکات لغزشی داراست .لذا تهیه نقشهپراکنش زمین لغزش های موجود در حوضه سرخاب و تهیه مدل پهنه بندی با استفاده از روش وزنی و در نتیجه تهیه نقشهپهنه بندی خطر بالقوه زمین لغزش در حوضه سرخاب مهمترین اهداف این تحقیق می باشند .در ایجاد شرایط زمین لغزش در حوضه سرخاب عوامل زیادی تاثیر می گذارند در این تحقیق به بررسی نقش تعدادی از عوامل موثر پرداخته شده و نتایج این بررسی بصورت مدل وزنی ارائه شده است . مهمترین عوامل انتخاب شده شامل 10 فاکتور ( لیتولوژی, توپوگرافی, جهت گیری دامنه, شیب, فاصله از گسل, کاربری زمین, میانگین بارش سالانه, روزهای یخبندان, نوسانات دما, خطوط هم لرزه ) است . بر اساس لایه نهایی 35 درصد از مساحت حوضه سرخاب در معرض خطرزیاد زمین لغزش قرار دارند و با مجموع طبقه متوسط, حرکات لغزشی بیش از نیمی از وسعت حوضه را تهدید می کند

لینک کمکی