مقاله رويکردهاي ژئوپليتيکي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران درحوزه خليج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رويکردهاي ژئوپليتيکي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران درحوزه خليج فارس :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :21

خلیج فارس بدلیل اهمیت ویژه استراتژیکی و ژئواکونومیکی همواره در طی تاریخ مورد توجه کشورهای قدرتمند بوده است.هم اکنون درحوزه خلیج­فارس, کشور ایران بصورت بالقوه یکی از 15کشور قدرتمند جهان است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری ازهمه متغییرهای قدرت اعم از:سرزمین وسیع,عمق استراتژیک, منابع سرشار واستراتژیک, جمعیت متناسب, موقعیت منحصر بفرد ژئوپلیتیک (گذرگاهی),تاریخ,هویت ملی, ادبیات غنی و ملتی پویا, اماچنانکه اثربخشی مولفه های قدرت ملی درسیاست خارجی مستلزم همراهی جنبه های نرم افزاری با ارتباطات مستمربین المللی در سطوح جهانی است, از یکسو عدم توجه به این مهم سبب شده تا این کشور بلحاظ فقدان جایگاه متناسب درصفبندی های جدیدنظام بین­الملل بار شد روز افزون هزینه­ها و تقلیل منافع ملی ومنطقه­ای مواجه گردد و از سوی دیگر در حوزه خلیج فارس روابط گسترده و استراتژیک همسایگان ایران با غرب باعث شده تا روابط منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نیز بطور طبیعی غیر عادی شده و تحت الشعاع فضای تقابلی با غرب قرارگیرد. این فرایند بلحاظ تحولات شگرف تکنولوژیک و الزامات همگامی با آن در شرایط جدید بلوغ اجتماعی ایران, امروزه به اساسی ترین چالش در سیاست خارجی و توسعه ملی این کشور تبدیل شده است.

لینک کمکی