مقاله بررسي و تحليل آثار و نتايج اسکان عشاير(نمونه موردي: استان آذربايجان غربي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تحليل آثار و نتايج اسکان عشاير(نمونه موردي: استان آذربايجان غربي) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :22

موضوع اسکان عشایر, پس از انقلاب اسلامی و از آغاز برنامه دوم اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی دولت با هدف ساماندهی به زندگی این جامعه و بهبود مراتع پیگیری شده و در طول برنامه سوم و چهارم نیز ادامه یافته است.از جمله برنامه های دولت برای ساماندهی به زندگی عشایر, حمایت از اسکان آنها در کانون های توسعه هدایتی (برنامه ریزی شده) و حمایتی (خودجوش) است و تاکنون بیش از 58 هزار خانوار از عشایر در این کانون ها اسکان داده شده اند. هدف از این مطالعه, بررسی آثار فضایی, اقتصادی و اجتماعی اسکان عشایر است که به صورت موردی در سه کانون توسعه شیبلو, سیدآباد و شیخ معروف استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است. برای این پژوهش با توجه به سئوال های اساسی, چهار فرضیه درنظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد پس از اسکان عشایر, با ایجاد مشاغل جدید از تعداد دام عشایر کاسته شده, تغییراتی در روابط عشایر با شهرها و روستاهای منطقه ییلاقی و قشلاقی ایجاد شده, در وضعیت اجتماعی و امکانات رفاهی عشایر بهبودی حاصل شده و در بخش اقتصادی, اگرچه میزان درآمد عشایر افزایش یافته, ولی این موضوع موجب رضایت عشایر نشده است. مهم ترین توصیه در رابطه با اسکان عشایر استان آذربایجان غربی, خودداری از ایجاد شهرک در کانون های اسکان است.

لینک کمکی