مقاله بررسي تنوع گونه‌اي گياهان دارويي مراتع ييلاقي اسدلي-پلميس در استان خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تنوع گونه‌اي گياهان دارويي مراتع ييلاقي اسدلي-پلميس در استان خراسان شمالي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: حفظ تنوع گونه­ای هدف اصلی مدیریت مراتع است. برای مدیریت اکوسیستم اولین قدم, تعیین عوامل موثر بر پراکنش گونه­ها و تنوع گونه­ای است و تنوع گونه­ای با خصوصیات اکوسیستم همبستگی دارد. با اندازه­گیری تنوع می­توان توزیع گونه­ها را در محیط بررسی کرد و با تاکید بر پویایی اکوسیستم توصیه­های مدیریتی مناسب را ارایه نمود. روش بررسی: در این بررسی 90 پلات 1متر مربعی, به طور سیستماتیک-تصادفی در منطقه مورد مطالعه پیاده گردید. در هر پلات, حضور و درصد تاج پوشش گیاهان تعیین شد. ضمن شناسایی گونه­های دارویی, تعلق هر گونه به جنس و خانواده, تعیین و فرم رویشی و تیپ زیستی و دوره زندگی آن­ها مشخص گردید. از شاخص­های تنوع شانون و مک اینتاش برای برآورد تنوع گیاهان دارویی منطقه در سطح تاکسونومیک, فرم­های رویشی, تیپ زیستی و دوره رویشی گیاهان استفاده شدند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تنوع گونه­ای مراتع اسدلی-پلمیس در حد متوسط است و پوشش گیاهی منطقه بیشتر از گیاهان چند ساله تشکیل شده است که از مشخصه مناطق کوهستانی با اقلیم سرد ارتفاعات است.

لینک کمکی