مقاله تحليل فضايي- مکاني مدل هاي تصميم گيري چند معياره فازي در مکان‌گزيني کتابخانه عمومي مطالعه موردي: منطقه چهار کلانشهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل فضايي- مکاني مدل هاي تصميم گيري چند معياره فازي در مکان‌گزيني کتابخانه عمومي مطالعه موردي: منطقه چهار کلانشهر تبريز :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

ز مهمترین نهاد های ارایه کننده خدمات عمومی- اطلاعاتی در محیط های شهری کتابخانه های عمومی هستند و ارتباط تنگاتنگی بین رسالت کتابخانه های عمومی و مفاهیمی چون مدنیت, شهرنشینی و شهروندی وجود دارد. لذا معیار های مکانی و فضایی جهت احداث این نهاد های مهم فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به دلیل عدم توجه به مکانیابی مناسب کتابخانه‌ها متاسفانه در بیشتر شهرهای ایران کتابخانه‌های موجود به طور غیرعادلانه توزیع شده‌اند و کارایی جغرافیایی مناسبی ندارند. در این پژوهش جهت بررسی مناسب بودن یا نبودن توزیع جغرافیایی کتابخانه‌های عمومی منطقه چهار شهری تبریز و مکانیابی محل‌های احداث کتابخانه‌های جدید از هشت معیار موثر در مکانیابی کتابخانه‌های عمومی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهند که به طور بهینه چهار پهنه مناسب جهت احداث کتابخانه عمومی جدید در محدوده منطقه چهار شهری تبریز وجود دارد. این پهنه‌ها با حفظ فاصله از کتابخانه‌های موجود در مناطق پرتراکم منطقه, نزدیک به مسیرهای دسترسی, به دور از عوامل ناسازگار و پر سر و صدا و در مجاورت مراکز پر جمعیت و کاربری‌های سازگار شهر واقع شده‌اند

لینک کمکی