مقاله شناخت مناطق حساس به فرسايش از طريق بررسي مدل Fargas (مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناخت مناطق حساس به فرسايش از طريق بررسي مدل Fargas (مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگاب) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :16

جهت شناخت منابع بحرانی رسوبزا در سطح حوزه­های آبخیز بزرگ, میتوان براحتی از اطلاعات در دسترس زمینی در مقیاس منطقه­ای استفاده کرد. روش تحقیق حاضر جهت کسب ارزیابی­های لازم به صورت کمی برای مدیریت محیطی تهیه شده است. لذا تلاش میکند روش Fargas و همکارانش را مطالعه و استفاده نماید. این روش در یکی از زیرحوزه­های, حوزه آبخیز حبله رود به نام سنگاب با سطح 71/7684 هکتار در شمال شرقی ایران و در قسمتهای اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران واقع شده, اعمال شده است. هدف اصلی از این مدل, استفاده از داده­های پایه زمینی که منجر به فرسایش شده و شامل تولید, انتقال و تجمع رسوبات از طریق مسیرهای آبی(آبراهه­ها) در سطح حوزه آبخیز, میباشد. این مدل بر پایه انتخاب مناطق همگن تراکم آبراهه و سنگ شناسی بوسیله اتصال واحدهای پایه, سیستم نسبتی بدست می­آید. ارزش­های تراکم زهکشی بر اساس کلاس فرسایش و سنگ شناسی نیز بوسیله شاخص­های فرسایش برگرفته از FAO(1997) نسبت دهی میشوند. ترکیب و کلاسه بندی مجدد نتایج تقریبا پنج کلاس خطر رسوب را بر اساس مدل Fargas و همکارن(1997) بدست می­دهد. مزیت این روش اینست که تنها از دو عامل اصلی فرسایش که شامل سنگ شناسی و تراکم آبراهه است, استفاده میکند. بطوریکه این عاملها در نقشه­های زمین شناسی و توپوگرافی در کشورمان ایران وجود دارد. مقیاس نقشه­ها 1:50000 بوده و مدل از طریق پایه وکتوری GIS (نرم افزار Arc GIS9.2) اجرا شده است. روش کار مورد آزمون نشان داده است که جهت تحقیقات اولیه برای ارزیابی فرسایش و طرحهای حفاظت خاک در سطح منطقه­ای میتواند مفید باشد. همچنین جهت تعیین مناطقی که نیاز به تجزیه و تحلیل­های بیشتری داشته و در نهایت مدیریت محیطی قابلیت ارتقا را دارد.

لینک کمکی