مقاله ارزيابي روند تغييرات پوشش اراضي حوزه آ‌ب‌ خيز کفتاره با استفاده از روش سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي روند تغييرات پوشش اراضي حوزه آ‌ب‌ خيز کفتاره با استفاده از روش سنجش از دور :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :45

زمینه و هدف: آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی, از جمله ابزارهای موثر برای مدیریت منابع طبیعی و ارزیابی تغییرات اکوسیستم به شمار می­آید. هدف از انجام این پژوهش, پایش تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تصاویر دور سنجی و GIS در حوزه آب­خیز کفتاره استان اردبیل می­باشد. روش بررسی: در این تحقیق, تصاویر ماهواره­ای لندست 5 سنجنده TM سال­های 1366 و 1377 و نیز لندست 8 سنجنده OLI TIRS سال 1393 مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور, بعد از انجام تصحیحات اتمسفریک و هندسی, طبقه بندی تصاویر به روش نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال انجام پذیرفت. سپس, تصاویر هر سال در چهار طبقه کشت دیم, مرتع, کشت آبی, باغ و اراضی بایر طبقه بندی شد. از طرفی برای تفکیک بهتر اراضی مرتعی از بایر, از شاخص NDVI و برای تفکیک بهتر اراضی مرتعی از کشت دیم, از لایه شیب استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که در طول دوره 1393-1366, 91/68 درصد از منطقه تغییری نداشته است و 68/1970 هکتار از اراضی مرتعی تخریب و به اراضی بایر, کشت دیم وکشت آبی و باغ تبدیل شده است. هم­چنین اراضی کشت دیم به میزان 26 درصد (20/1808 هکتار), کشت آبی و باغ به میزان 97/6 درصد (54/43 هکتار) و اراضی بایر به میزان 99/33 درصد (78/100 هکتار) نسبت به سطح اولیه خود در منطقه, توسعه یافته است. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش, استفاده از اطلاعات تکمیلی از جمله اطلاعات شیب و شاخص NDVI منطقه در کنار پردازش تصاویر ماهواره­ای به روش نظارت شده برای تهیه نقشه­های پوشش اراضی, موجب افزایش دقت طبقه­بندی تصاویر می­گردد.

لینک کمکی