مقاله سياست گذاري خارجي و دفاعي آمريکا پس از 11 سپتامبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سياست گذاري خارجي و دفاعي آمريکا پس از 11 سپتامبر :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :36

مقاله حاضر می کوشد با تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی اضطرار و اجبارو سیاست دفاعی پیش دستانه و پیشگیرانه پس از 11 سپتامبر به ماهیت و شکلجدیدسیاست گذاری خارجی دفاعی دولت بوش بپردازد. سیاست خارجی اضطرارو اجبار در دو حوزه یک جانبه و چندجانبه با پشتوانه حملات نظامی پیش دستانه وپیشگیرانه هوایی, موشکی و عملیات مخصوص علیه تهدیدات معاصر بین الملل شاملتروریسم, تروریسم دولتی, تروریسم بین الملل و تروریسم کشتار جمعی (تروریسمهسته ای) در جنگ سرد افغانستان و عراق ظاهر شد. نئو محافظه کاران دولت بوشمنطقه خاورمیانه را برای معماری سیاست جدید خاورمیانه ایالات متحده تحت عنوانطرح خاورمیانه بزرگ برگزیده اند. آن ها به ازای حل و فصل منازعات تاریخی فلسطینی هاو اسرائیلی ها, وقوع اصلاحات سیاسی و آزادسازی اقتصادی در منطقه را دنبال می کنند.سیاست جدید امنیت ملی آمریکا پس از 11 سپتامبر تهدیدات تروریستی در منطقهخاورمیانه را ناشی از فقر اقتصادی و ساختار کهنه نظام های سیاسی کشورهای عربیمی داند. بسیاری از نظریات طراحان امنیت ملی آمریکا بویژه دیدگاه های این دسته درگزارش کمیسیون مستقل حقیقت یاب 11 سپتامبر حاکی از وقوع تهدیدات 11 سپتامبرناشی از تداوم حمایت آمریکا از دولت های مستبد عربی منطقه خاورمیانه بوده است. درواقع سیاست خارجی یک جانبه گرایی هر جا که لازم باشد و چندجانبه گرایی هرجا کهممکن باشد به دنبال گسترش و تعمیق سیاست جدید خاورمیانه ای دولت بوش پساز 11 سپتامبر است. به نظر می رسد که انقلاب در امور نظامی (سخت افزار و نرم افزارنظامی) و سیاست خارجی اضطرار و اجبار منطق فکری و موتور مولد سیاست جدیدامنیت ملی آمریکا پس از 11 سپتامبر باشد.

لینک کمکی