مقاله نقش فرهنگ در جهت گيري سياست خارجي چين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش فرهنگ در جهت گيري سياست خارجي چين :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :33

سیاست خارجی هر کشور از حلقه های به هم پیوسته ای از یک زنجیر طولانی مناسبات اجتماعی تشکیل می گردد و از این رو پدیده ای نیست که بتوان در خلأ و به صورت تجریدی و انتزاعی درباره آن بحث کرد. سیاست خارجی هر کشور به حلقه های سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی آن کشور گره خورده است. برا یبررسی تحلیلی سیاست خارجی چین می توان آن کشور را به عنوان نظامی متشکل از رفتار انسان ها, بااصول و قوانین و روش های تصمیم گیری خاص خود تشریح و توصیف کرد. بیشتر کارشناسان سیاست خارجی چین به منظور تشریح سیاست آن کشور بر عوامل داخلی همچون فرهنگ, ارزش ها, ادراکات و دیدگاه های رهبران آن تاکیید کرده اند. نگرش رهبران کشورها به مسائل داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیم راجع به آن ها تحت تأثیر فرهنگ های آن ها انجام می گیرد. بنابراین فرهنگ در تصمیم گیری های مبوط به سیاست خارجی نقش اساسی دارد, از این منظر تحلیل سیاست خارجی چین به کندوکاو و تحلیل در ویژگی های فرهنگی آن کشور نیاز دارد.

لینک کمکی