مقاله بررسي تعهدات و مسئوليت جراحان زيبايي و ترميمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تعهدات و مسئوليت جراحان زيبايي و ترميمي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

همراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقایسطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهرهمندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سالهایاخیر را موجب شده ؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی, هنری و تجاری درجراحی های زیبایی و ترمیمی, مشکلات رفتاری و حقوقی مختلفی را ایجاد نموده است. که با عنایت بهویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی, الزامات و تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها موردتوجه میباشد.

لینک کمکی