مقاله ارزيابي تأثير عناصر آميخته بازاريابي منتخب بر ارزش ويژه مارک تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير عناصر آميخته بازاريابي منتخب بر ارزش ويژه مارک تجاري :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :55

در این تحقیق به بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی برروی ارزش ویژه مارک تجاری پرداخته شده است. عناصر آمیخته بازاریابی در این تحقیق, قیمت, تصویر ذهنی از فروشگاه, هزینه تبلیغات, حجم (پوشش) توزیعی و ترفیعات مبتنی بر قیمت می باشند, که از طریق تأثیر بر ابعاد ارزش ویژه مارک تجاری (شامل کیفیت دریافت شده, وفاداری و تداعی (آگاهی) از مارک تجاری), بر ارزش ویژه مارک تجاری تأثیر می گذارند. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق براساس مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که تصویر ذهنی از فروشگاه, هزینه تبلیغات و حجم (پوشش) توزیعی تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارزش ویژه مارک تجاری دارند, به طوری که ارایه محصولات در فروشگاهی با تصویر ذهنی خوب, تبلیغات گسترده و توزیع گسترده محصولات, سبب تقویت ارزش مارک تجاری می شوند.

لینک کمکی