مقاله فناوري توزيع داده ها به روش مگا و سامانه هاي پشتيباني از تصميم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فناوري توزيع داده ها به روش مگا و سامانه هاي پشتيباني از تصميم :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :32

ایجاد سامانه پشتیبانی از تصمیم گیری با استفاده از داده های نه چندان گسترده معمولاً باعث می شود تا برنامه ریزی با آگاهی کامل پایه گذاری نشده و تصمیات تحت شرایط عدم اطمینان اتخاذ شود و این امر منجر به خسارت های زیادی می گردد . با توجه به این که در بسیاری از موارد جمع آوری کامل داده ها جهت ایجاد سامانه پشتیبانی تصمیم DSS با هزینه های قابل توجهی همراه است ضرورت ایجاب می کند تااز روش های جدید که بتوانند با حداقل داده ها نیاز سامانه اطلاعاتی را تامین نمایند استفاده به عمل آید . در این رابطه دانشمندان توانسته اند با استفاده از تکنیک توزیع داده به روش مگا صحت یادگیری مرحله مدل سازی DSS رابهبود دهند . این تکنیک از دو ابزا ر یادگیری بهره می برد که عبارتند از شبکه توزیع معکوس و شبکه بیز . در این بررسی موضوعی تصمیمات مختلف تجاری در رابطه با پمپ بنزین ها بررسی شده است ونتایج نشان می دهند که تکنیک توصیه شده با استفاده از تجارب و داده های خیلی محدود می تواند پیش بینی صحیح و دقیق را افزایش دهد.

لینک کمکی