اثر حضورقارچ اندوفيت اپيکلو در گياه فسکيو بلند در مقايسه با خردل هندي بر پالايش سرب از يک خاک آلوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر حضورقارچ اندوفيت اپيکلو در گياه فسکيو بلند در مقايسه با خردل هندي بر پالايش سرب از يک خاک آلوده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

استخراج گیاهی به عنوان یک تکنیک جدید, در جا و ارزان برای پاکسازی خاک های آلوده به فلزات سنگین شناخته شده است. همزیستی گیاهان با ریز جاندارانی مانند قارچ های اندوفیت اپیکلو در خاک ها می تواند رشد, تغذیه و مقاومت گیاه به فلزات سنگین را تحت تاثیر قرار داده و نقش مهمی در گیاه پالایی داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حضور قارچ اندوفیت اپیکلو در گیاه فسکیوی بلند و مقایسه آن با گیاه بیش انباشتگرخردل هندی بر گیاه پالایی خاک آلوده به سرب بود. گیاهان تحت غلظت های متفاوت سرب(شاهد, 675, 1350, 2700 میلی گرم بر کیلوگرم سرب) کشت و پس از 4 ماه برداشت شدند. نتایج نشان داد بیشترین میزان جذب سرب اندام هوایی در گیاه خردل هندی و درغلظت های 1350 و 2700 میلی گرم بر کیلوگرم سرب بود. همچنین بیشترین فاکتور انتقال مربوط به تیمار فسکیو بلند فاقد اندوفایت اپیکلو در خاک شاهد بود. به نظر می رسد که رشد گیاه فسکیوی بلند در حضور قارچ اندوفایت اپیکلو توانسته است پالایش سرب در خاک های آلوده به سرب را افزایش دهد.

لینک کمکی