مقاله بررسي معيارهاي انتخاب شبکه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردي بندرطاهري استان بوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي معيارهاي انتخاب شبکه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب نامتعارف در اجتماعات کوچک (مطالعه موردي بندرطاهري استان بوشهر) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف: در انتخاب نوع شبکه جمع­آوری فاضلاب توسط یک مهندس طراح, در ابتدا بعد از مطالعه منطقه, بایستی موارد استفاده مشابه و نتایج بدست آمده از نوع شبکه انتخابی, بررسی گردد. در حال حاضر شبکه جمع­آوری­ فاضلاب ثقلی (شبکه متعارف) بطور گسترده­ای در اجتماعات کوچک کشور طراحی و اجرا می­گردد, که هزینه­های زیادی را در بر می­گیرد. لذا شناخت و استفاده از شبکه­های فاضلاب نامتعارف, شامل شبکه­های تحت­فشار, تحت­خلأ, ثقلی با قطر کوچک و ساده­ شده, به­علت هزینه­های کمتر, لازم و ضروری است. روش بررسی: در این تحقیق اطلاعات از طریق مطالعه کتب و گزارشات شرکت­های مهندسین مشاور و استانداردهای داخلی و خارجی در زمینه شبکه­های جمع­آوری فاضلاب گردآوری و تجزیه و تحلیل گردیده و هر یک از انواع شبکه­های جمع­آوری و موارد استفاده از آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته. یافته­ها: طبق مبانی اطلاعات بدست آمده گزینه­های مختلف شبکه جمع­آوری فاضلاب روستای بندرطاهری استان بوشهر به­عنوان مطالعه موردی توسط نرم افزارهای Arc GIS, Arc Map Sewer CAD , Auto CAD , طراحی شده و سپس با توجه به فهرست بهاهای مربوطه آنالیز و برآورد اقتصادی می­گردد. بحث و نتیجه­گیری: نتایج بررسی­ها نشان­دهنده برتری و انتخاب گزینه شبکه جمع­آوری فاضلاب ساده شده با توجه به شرایط خاص منطقه و معیار حداقل هزینه­های اجرایی و بهره­برداری- نگه داری, می­باشد.

لینک کمکی