مقاله خوانش مؤلفه‌هاي مکان در طراحي محيط شهري (نمونه موردي: ميدان‌هاي تاريخي نقش‌جهان، گنجعلي خان، دل‌کمپو و گراند ِپليس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خوانش مؤلفه‌هاي مکان در طراحي محيط شهري (نمونه موردي: ميدان‌هاي تاريخي نقش‌جهان, گنجعلي خان, دل‌کمپو و گراند ِپليس) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی الگو ها و ویژگی­های کالبدی, عملکردی, معنایی و زیست­محیطی میدان – مکان­های موفق گذشته موفق گذشته به منظور به­دست آوردن ایده­های طراحی و ارتقا کیفیت محیطی میدان­های آشفته امروزی شکل گرفته­است چراکه در حال حاضر میدان­های شهری مفهوم گذشته خود را از دست داده و به فلکه هایی که عمدتا گره­های ترافیکی هستند تبدیل شده­اند. روش بررسی: در این نوشتار با استفاده از روش­های تحقیق توصیفی – تحلیلی و تطبیقی, به خوانش ویژگی­های مؤلفه­های مکان در میدان­های تاریخی پرداخته شده­ و رهنمود­هایی بر اساس این ویژگی­ها و بر محور مؤلفه­های مکان برای طراحی میدان­های امروزی ارائه شده­است. به این منظور مفاهیمی چون مکان, مؤلفه­های مکان در طراحی محیط شهری, میدان به مثابه مکان عمومی موفق شهری, گونه­شناسی میدان­های شهری, قانونمندی­های حاکم بر طراحی میدان­ها مورد مداقه قرار گرفته و ویژگی­ها و خصوصیات میدان – مکان­های موفقی چون میدان نقش جهان اصفهان, میدان گنجعلی­خان کرمان, میدان دل­کمپو سینا و میدان گراند ِپلیس بلژیک در قالب مؤلفه­های مکان بررسی و تحلیل شده­است. یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که میدان­ها به واسطه برخورداری از گونه­ها و اشکال مختلف و بهره­مندی از طیف وسیعی از کیفیت­های کالبدی, عملکردی و معنایی, توان بیشتری برای تبدیل شدن به یک مکان عمومی موفق را دارند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که ویژگی­هایی که در پس آثار ماندگار گذشته وجود دارند که می­توان با بازخوانی, باز­آفرینی و کار­بست آنها در طراحی میدان­های جدید, به خلق مکان­های عمومی زنده, پویا و موفق همت ورزید. این ویژگی ها در قالب مؤلفه های مکان شامل فرم, معنا و تصورات, فعالیت و اکوسیستم خلاصه می گردند.

لینک کمکی