مقاله مدل تبييني کاربري‌هاي اينترنت و نقش آن در هويت فرهنگي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل تبييني کاربري‌هاي اينترنت و نقش آن در هويت فرهنگي دانشجويان :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :33

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه پدیده اینترنت به عنوان قدرتمندترین ابزار شبکه ارتباطات الکترونیکی و فناوری‌های اطلاعات, ماهیت, ساختار, تبادل, حفظ, تکثیر, انتشار و دستیابی به اطلاعات یکپارچه را بدون محدودیت زمان و مکان برای تمامی افراد با فرهنگ و ایده‌های مختلف در سرتاسر دنیا به سادگی و با سرعت امکان پذیر ساخته است. هدف اصلی این تحقیق, شناخت تأثیر نقش کاربری‌های اینترنت در هویت فرهنگی دانشجویان می‌باشد. روش پژوهش: در این تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 250 نفر تعیین شده است. یافته‌ها:نتایج تحلیل رگرسیونی عوامل اینترنتی تبیین کننده هویت فرهنگی نشان می‌دهد که از میان متغیر‌هایی که در مدل نهایی وارد شده‌اند (میزان و مدت استفاده از اینترنت, الگوهای تجاری, ارتباطی و اطلاعاتی) در مجموع تقریباً 52% از واریانس متغیر وابسته (هویت فرهنگی) را تبیین می‌کند. نتیجه گیری:حضور در محیط‌های چت, دوست یابی, وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی و ارائه دیدگاه‌ها, نگرش‌ها و احساسات نوجوانان در این محیط آزادی بیان مطالب از سوی آنان, از دیگر دلایل و عواملی هستند که این الگوی‌های کاربری را محبوب جوانان می‌نماید. همچنین الگوهای کاربری اینترنت در ارتقای سطح فرهنگ دانشجویان و افزایش سطح آگاهی از هویت فرهنگی آنان تأثیر دارد به‌طوریکه با برداشتن مرزهای جغرافیایی در سطح محلی از طریق فضای مجازی و دسترسی آسان به میراث فرهنگی, نمادهای فرهنگی و خرده فرهنگ‌ها, موثر بوده است.

لینک کمکی