مقاله نشانه‌شناسي نمادهاي بهشت در قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نشانه‌شناسي نمادهاي بهشت در قرآن کريم :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

«نشانه شناسی نمادهای بهشت در قرآن کریم», یک پژوهش توصیفی و میان رشته‌ای است که در آن با استفاده از دانش نشانه شناسی, نمادهای بهشت در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به موازات بهره گیری از ادبیات اسلامی در باب بلاغت و فصاحت کلام, الگوی «کارکردهای شش‌گانه زبان» رومن یاکوبسن, مبنای این بررسی بوده است. پژوهشگران, با گذر از نظام‌های نشانه شناسی صرفاً زبانی, به نظام‌های نشانه‌ای مرتبط با بهشت پرداخته‌اند. کارکردهای شش‌گانه یاکوبسن, به عنوان الگوی تحلیل این تحقیق, به رابطه بین مخاطب, گوینده پیام, رسانه و خود زبان, می‌پردازد. تحقیق, بسامد هر یک از کارکردهای شش‌گانه زبان (شامل کارکردهای: ارجاعی, عاطفی, ترغیبی, همدلی, فرا زبانی و هنری) در مربوط به بهشت را استخراج و ضمن بحث در باره میزان و جایگاه کاربرد هر یک از آن‌ها, مواضعی که این کارکردها به صورت انحصاری و یا چندگانه به کار رفته‌اند, نشان می‌دهد. در این پژوهش 283 «آیه» مربوط به بهشت, با استفاده از روش کلوز ریدینگ کدگذاری شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق, کارکردهای «ارجاعی» و «فرا زبانی» پربسامدترین کارکردهای زبانی در آیات بهشت در قرآن کریم هستند..

لینک کمکی