مقاله نقش کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در ارتقاي سطح خلاقيت نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در ارتقاي سطح خلاقيت نوجوانان :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :26

این مقاله با هدف بررسی میزان نقش آفرینی آموزش فعالیت های فرهنگی در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانانمراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه مدیریت استان تهران و تحلیل محتوای تس تهای خلاقیتدو گروه نوجوانان عضو مراکز کانون و نوجوانان غیر عضو کانون پرداخته است. این فعالیت های فرهنگی مراکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران با ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان رابطه وجود دارد ونوجوانانی که به طور مداوم در این فعالیت ها شرکت داشته اند, نسبت به نوجوانانی که در این فعالیت ها شرکتنداشته اند از خلاقیت بالاتری برخوردارند.

لینک کمکی