مقاله آسيب شناسي مديريت ضايعات هنري بر مبناي تئوري‌هاي نظام‌هاي طبيعي و ضايعات بر مبناي صفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آسيب شناسي مديريت ضايعات هنري بر مبناي تئوري‌هاي نظام‌هاي طبيعي و ضايعات بر مبناي صفر :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :27

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش بر آن است تا ابعاد انسان هنری, که یکی از ضروری‌ترین مؤلفه‌های دست یابی به توسعه هنری است, را با در نظر گرفتن سه چرخه تولید, توزیع و مصرف بر مبنای تئوری ضایعات بر مبنای صفر که بر گرفته از چرخه نظام‌های طبیعی و زنده است, مورد بررسی قرار داده و به چگونگی و پیش بینی رفتار متغیرهای اثر گذار بر توسعه هنری در یک فضای زنده غیر خطی و دینامیک پرداخته و از این طریق حساسیت مدیریت نظام و سیاست گذاران را در نقش آفرینی آن‌ها بر انگیزاند. روش پژوهش: این تحقیق از نوع تحقیقات نظریه پردازی - کاربردی و از نظر روش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از نوع تحقیقات علت و معلولی و در پیاده سازی یک مدل سازی کمی غیرخطی ریاضی می‌باشد. از نظر روش اجرا, روش تحقیق ترکیبی است. یافته‌ها: با توجه مدل پویا و دینامیک, تحلیل حساسیت رفتار متغیرهای کمکی و ثابت با در نظر گرفتن روابط علت و معلولی آن‌ها مهم‌ترین آسیب‌های اثر گذار بر ابعاد توسعه‌یافتگی انسان هنری عبارتند از: الف) در فرآیند تولید, ضعف مدیریت دانش, فقدان مدیریت استعداد, ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی, بی‌اعتمادی, و ضعف سیاست‌گذاری بوده است؛ ب) در فرآیند انتقال, یک طرفه بودن اطلاعات, سانسور, کمبود حمایت‌های مالی, عدم شفافیت, فقدان مدیریت استعداد است؛ ج) در فرآیند مصرف, بی‌انگیزگی, علل روانی و شخصیتی و بدبینی اجتماعی است. نتیجه گیری: در مدیریت جدید جامعه هنری, در مورد آینده, بر مبنای تئوری نظم در آشفتگی بر پیش بینی ناپذیری و پیوندهای ضعیف علت و معلولی و الگوهای بی‌نظم استوار است؛ و جهت پیش بینی اولیه ضروری است از برنامه‌ریزی غیر خطی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری به منظور شناسائی الگوهای کیفی و کل رفتار استفاده کرد

لینک کمکی