مقاله تأثير هوش سازماني و هوش اخلاقي بر دل‌بستگي شغلي؛ با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير هوش سازماني و هوش اخلاقي بر دل‌بستگي شغلي؛ با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش:هدف اصلی این تحقیق رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دلبستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در اداره کل بانک کشاورزی شهر همدان می­باشد و درصدد پاسخگویی به این سؤال می‌باشند که تا چه میزان هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دلبستگی شغلی تأثیر داشته و آیا بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دلبستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد؟ روش پژوهش:روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. نتیجه­گیری و یافته‌ها:بنابراین دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که هوش سازمانی و هوش اخلاقی تأثیر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی دارند ولی تأثیر مستقیمی بر دل‌بستگی شغلی ندارند و سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیمی بر دلبستگی شغلی دارد. در نتیجه بین هوش سازمانی, هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با دلبستگی شغلی رابطه وجود دارد.

لینک کمکی