مقاله نقش راهنمايان تور در رضايتمندي گردشگران فرهنگي: مدل راهنمايان هوشمند عاطفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش راهنمايان تور در رضايتمندي گردشگران فرهنگي: مدل راهنمايان هوشمند عاطفي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :21

این پژوهش در راستای تبیین نقش راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران فرهنگی ورودی به کشور اقد ام به بررسی و مرور ادبیات موجود در حوزه های رضایتمندی, راهنمایان تور و هوش عاطفی نموده و با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای صورت گرفته, مدلی پیشنهادی را ارائه نموده است . در این پژوهش, نگارنده ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام این پژوهش پرداخته و سپس به مروری در ادبیات حوزه های سه گانه فوق الذکر, مبانی ارائه می گردد . EITL نظری و مدلهای مرتبط م یپردازد و در پایان, مدل پیشنهادی راهنمایان هوشمند عاطفی

لینک کمکی