مقاله مکان‌يابي احداث کارخانه توليد کاغذ فلوتينگ با کاربرد پسماندهاي کشاورزي با روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مکان‌يابي احداث کارخانه توليد کاغذ فلوتينگ با کاربرد پسماندهاي کشاورزي با روش AHP :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: استقرار بهینه صنایع باعث افزایش کارایی نظام اقتصادی می‏گردد, زیرا ازنظر اقتصادی هر مکانی برای استقرار فعالیت­های به‌خصوص, مناسب به نظر می‏رسد. انجام تحقیقات در مورد انتخاب مکان صنایع, می‏تواند راهنمای خوبی برای سیاست‌گذاری‌های دولت و بنگاه­ها در امر هدایت صنایع به مکان­های متناسب با اهداف ملی و منطقه‏ای باشد. هدف از این تحقیق مکان‌یابی بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از پسماندهای کشاورزی در استان مازندران با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[1] می‌باشد. روش بررسی: پس از مطالعات صورت گرفته, شاخص‌های تأثیرگذار در انتخاب محل تأسیس کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ در استان مازندران شناسایی و سلسله‌مراتب شاخص­ها و زیر شاخص­ها طراحی و درنهایت ارزش وزنی آن‌ها با استفاده از پرسش­نامه و آنالیز داده­ها در محیط نرم‌افزار اکسپرت چویس[2] تعیین شد. در مرحله دوم نیز اولویت‌بندی نهایی گزینه‌ها به­منظور تعیین بهترین مکان از بین گزینه‌های شرق, غرب و مرکز استان انجام شد. یافته‌ها: شاخص‌های مواد و محصول, اقتصادی و زیرساختی به ترتیب شاخص­های اصلی تأثیرگذار بر روی مکان‌یابی کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی در استان مازندران بودند. به‌طورکلی با توجه به‌تمامی زیرشاخص­های موردمطالعه در این تحقیق, میزان عرضه پسماند بیشترین تأثیر را در مکان‌یابی کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی در استان مازندران دارد. هم­چنین, زیر شاخص‌های مربوط به ماده اولیه از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار می­باشند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد منطقه شرق مازندران بهترین مکان برای استقرار کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ با استفاده از پسماندهای کشاورزی در استان مازندران می‌باشد. 5- Analytical Hierarchy Process 6-Expert Choice

لینک کمکی