مقاله ارائه مدلي جهت تربيت شهروند حرفه اي در نظام آموزش عالي کشور در هزاره سوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدلي جهت تربيت شهروند حرفه اي در نظام آموزش عالي کشور در هزاره سوم :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :24

هم اکنون در ذهنیت مابعد پسانوین گرایانه پدیده جهانی شدن به صورت یک واقعیت مهم در آمده است . عرصه مواجهه این عصر باپدیده جهانی شدن و شهروند جهانی, عرصه علم, مدیریت و تدابیر یاد دهی و یادگیری است.این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مناسب جهت تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزش عالی کشور به ویژه در دانشگاه آزاداسلامی و واحدهای تابعه آن به منظور پاسخگویی به نیازهای جدید هزار سوم صورت پذیرفته است.با مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیق, درک فراپیچیدگی و گستردگی دامنه تحقیقات نظری و اقدامات عملی تربیت شهروند حرفه ای درمدارس و دانشگاه ها, بررسی مدل ها, تئوری ها و مؤلفه های مطرح موجود, مدل تربیت شهروندی حرفه ای جهانی مشتمل بر مؤلفه هایفلسفه, اهداف, مبانی نظری, چارچوب ادراکی, مراحل اجرا, نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد تدوین گشت.میزان تناسب مدل پیشنهادی از نظر چهار گروه رؤسای دانشگاه ها, رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه ها, اساتید و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و متخصصان آموزش عالی کشور با مقیاس 4/79 از 5 مورد تایید قرار گرفت. به مدد این مدل, نظام آموزش عالی کشور به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای تابعه آن می توانند به تربیت شهروند حرفه ای عالم,آگاه, متعهد و ماهر برای جامعه دانش, اقتصاد دانش و مدیریت دانش در پاسخگویی به هزاره سوم بپردازند.در خاتمه توصیه های کاربردی جهت اجرای مدل در دانشگاه آزاد اسلامی ارایه گردیده است.

لینک کمکی