مقاله سودمندي گزارشگري ارزش فزوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سودمندي گزارشگري ارزش فزوده :


سال انتشار : 1380

تعداد صفحات :22

تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری اولین هدف گزارشگری مالی را ارائه اطلاعات سودمند جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران می دانند. عده ای بر این اعتقادند که این هدف بسیار محدود است, چرا که هدف های اجتماعی گسترده تر را نادیده می گیرند و عده ای نیز آن را به نحو ناعادلانه ای به نفع گروه خاصی از استفاده کنندگان صورت های مالی می دانند. از این رو در شرایط کنونی, اطلاعاتی که گزارشگری مالی به عنوان یک سیستم اطلاع رسانی ارائه می دهد به اطلاعاتی در زمینه سود و یا جریانات نقدی بازده و مورد نظر سرمایه گذاران است محدود می گردد و سیستم مزبور درآمد و بازده سایر گروه هایی که در فعالیت واحد تجاری ذینفع هستند را به طور مشخص افشا نمی کند. اما معیاری که به وسیله آن بازده سایر گروه ها اندازه گیری می شود, ارزش افزوده است, معیار مزبور از طریق "صورت ارزش افزوده" که می توان آن را به عنوان یک صورت مالی در نظر گرفت, اندازه گیری و افشا می شود. مقاله حاضر ضمن بیان مفاهیم ارزش و ارزش افزوده, تاریخچه ارزش افزوده در گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه سودمندی گزارشگری ارزش افزوده را ارائه می دهد.

لینک کمکی