مقاله تأثير اجراي سيستم مديريت کيفيت (استاندارد ايزو 9001 ) بر سطوح سيگما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير اجراي سيستم مديريت کيفيت (استاندارد ايزو 9001 ) بر سطوح سيگما :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

در شرایط حاضر استقرار اتانداردهای ایزو 9000 به عنوان یک ضرورت و پیش نیاز عمده در مبادلات تجاری مطرح است. موج علاقه مندی به دریافت گواهی نامه استقرار این استاندارد ها, بسیاری از شرکت ها و مؤسسات داخلی را فراگرفته است. اما مسئله ی اساسی در استقرار این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت, میزان اثربخشی آن بوده و باید نتایج مملوس آن در کل سازمان و نیز کیفیت محصولات یا خدمات, پس از پیاده سازی آن ایجاد شود. به منظور بررسی این اثربخشی و میزان ارتقای کیفیت, ارتباط بین پیاده سازی استاندارد ایزو 900 در شرکت ها و مؤسسات تولیدی – صنعتی و خدماتی مستقر در شهر تبریز و شاخص های «متوسط تعداد خطا در واحد محصول», «متوسط تعداد خطا در هر فرصت خطا », «متوسط تعدادخطا دز یک میلیون فرصت خطا» و سطح سیگما به عنوان شاخص هایی از کیفیت محصولات یا خدمات مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش مشخص شد که استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 900 باعث کاهش شاخص های متوسط «متوسط تعداد خطا در واحد محصول», «متوسط تعداد خطا در هر فرصت خطا» و «متوسط تعداد در یک میلیون فرصت خطا» شده است. به این ترتیب سه فرضیه ی اول با احتمال 95% مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین استقرار این سیستم در شرکت ها و مؤسسات مختلف باعث افزایش سطح سیگما شده است. فرضیه چهارم پژوهش نیز با احتمال 95% مورد تأیید قرار گرفته است. به طور کلی جواب این سؤال که آیا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو 9000 تأثیری بر سطوح سیگمای فرآیندهای به عنوان یک معیار کیفی داشته است یا خیر؟ مثبت می باشد.

لینک کمکی