پاورپوینت رده:کتب تاريخ ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت رده:کتب تاريخ ايران :


پاورپوینت رده:کتب تاريخ ايران
عناوین موجود در این رده عبارت اند از :

ا

اقلیم پارس‌ (کتاب)
الاخبار الطوال‌ (کتاب)

ت

تاریخ ایران کیمبریج
تاریخ ایلچی نظام شاه‌ (کتاب)
تاریخ بختیاری
تاریخ بیهقی
تاریخ ذو القرنین‌ (کتاب)
تاریخ راقم (کتاب)
تاریخ عضدی
تاریخ قم (حسن قمی)
تاریخ گیتی گشا
تاریخ گیلان
تاریخ گیلان و دیلمستان
تاریخ محمدی
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران
تاریخ مشروطه ایران (کتاب)
تاریخ معجم
تاریخ مغول (کتاب)
تاریخ منتظم ناصری (کتاب)
تاریخ نگارستان
تاریخ یمینی (ابونصر عتبی)
تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی

تاریخ‌نگاری عمومی ایرانیان
تذکره شاه طهماسب (کتاب)
تزوکات تیموری‌ (کتاب)

ج

جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان و فاطمیان‌)
جامع مفیدی (کتاب)
جهانگشای نادری‌ (کتاب)

خ

خلد برین‌ (کتاب)

س

سفرنامه کارستن نیبور (کتاب)
سفرنامه کازاما (کتاب)
سفرنامه کلات‌ (کتاب)
سفرنا

لینک کمکی