مقاله يادگيري سازماني: فرايندي به سوي سازمان ياد گيرنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يادگيري سازماني: فرايندي به سوي سازمان ياد گيرنده :


سال انتشار : 1381

تعداد صفحات :25

امروزه, مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده به عنوان دو مقوله مکمل ( و بعضاّ مرادف) در متون مدیریت مطرح می باشند.با توجه به تحولات شگرفی که در سال های آغازین هزاره سوم, دنیای کار را شدیداّ و به طور روز افزون تحت تأثیر قرار داده است,سازمان ها به منظور ادامه حیات و موفقیت در محیط جدید, باید تمهیداتی برای یادگیری بیندیشند و به عوامل محیطی پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است, با توضیح مدلهای تغییر پارادایم ها و تأثیر آنها بر دنیای کار, لزوم یادگیری سازمان به ویژه برای مدیران کشورمان تبیین شود. سپس با توضیح سازمان یادگیرنده و تفاوت آن با یادگیری سازمانی و مهارت های لازم به منظور یادگیری, رهنمودهایی برای سفر قرین به توفیق به سوی سازمان یادگیرنده ارائه شود.

لینک کمکی